Chakra


VAD ÄR CHAKRA?


Som utövare av yoga i allmänhet och Kundaliniyoga i synnerhet kommer du många gånger komma i kontakt med ordet chakra.


Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.


Enligt den yogiska traditionen finns det många chakror i kroppen, men sju större räknas som de viktigaste. I Kundaliniyoga lägger vi till auran, energifältet runt kroppen, som ett åttonde chakra. Chakrasystemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelar.


I Indien var yoga först och främst en teknik för att öppna chakrorna och nå andlig upplysning. I västerlandet har vi också kommit att tolka chakrasystemet som ett symboliskt system för självkännedom och personlig utveckling. De flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende och avgör vilken typ av situationer som personen kommer att attrahera. När man har fastnat i ett chakra så uppkommer samma typ av problem och dramer om och om igen, tills man lärt sig att hantera det området och kan gå vidare.

Genom yogan kan man rikta sin energi mot ett specifikt chakra. Det för obalansen upp till ytan och gör det lättare att förändra.


Chakrasystemet är ett hierarkiskt ordnat system som går från det lägsta och mest instinktiva medvetandetillståndet till det högst utvecklade. Den västerländska kulturen uppmanar oss att identifiera oss med de tre lägre chakrorna. Första chakrat handlar om rädslan att inte överleva, vilket är ett tema som vi ständigt möter i nyheter och filmer. Andra chakrat handlar om att få njutning genom sinnesorganen genom t ex sex, mat och droger. Tredje chakrat handlar om själhävdelse genom att söka efter pengar, makt och status. Dessa tre chakror representerar det dominerande temat i den västerländska kulturen. Enligt den yogiska traditionen är graden av lycka, harmoni och tillfredställelse, som man kan uppleva i de lägre chakrorna, relativt låg i jämförelse med de högre.


För att kunna uppnå ett högre medvetandetillstånd måste man först ha integrerat de lägre chakrornas egenskaper. I Kundaliniyoga betonas vikten av att ha en stabil grund och kunna hantera vardagslivets utmaningar. Chakrorna är sällan helt öppna eller helt stängda, det är bara mer eller mindre energiflöde i dem. Alla chakrorna hänger samman så för att uppnå balans och harmoni behöver hela chakrasystemet stärkas och balanseras.


Samtliga yogapass inom Kundaliniyoga balanserar chakrasystemet.


Kundalini är livsenergi, en energireserv som ligger och slumrar i vår rotchakra, som är beläget vid ryggradens slut. Kundalini är snurrad tre och ett halvt varv runt rotchakrat. Genom att utöva Kundaliniyoga väcker vi denna energi som då kan resa sig genom våra chakror, genom ryggraden och ända upp till kronchakrat och sedan vända och gå ner genom kroppen igen. Detta medför en medvetandeförändring genom att tredje ögat och talkottkörtelsn stimuleras.


Rotchakrat - Muladhara

Beläget längst ner i ryggraden.

Färg: Röd

Kopplat till be, fötter, anus och binjurar.

I balans- Trygghet, grundande, pålitliga och realistiska

I obalans - otrygghet och rädsla. Flyktigt och ogrundat beteende.


Sakralchakrat - Svadisthana

Beläget i området mellan pubis och naveln.

Färg: Orange

Kopplat tillkönsorgan, livmoder, njurar, urinblåsa, könskörtlar.

I balans - Skaparglädje och njutning

I obalans - Beroende och fixering


Navelchakra - Manipura

Beläget i Solar Plexus, naveln.

Färg: Gul

Kopplat till matsmältningsorganen, bukspottskörtel, personlig kraft.

I balans - Viljekraft och förmågaatt ta beslut.

I obalans - handlingsförlamning ochkraftlöshet.


Hjärtchakra - Anahata

Beläget i mitten på bröstkorgen.

Färg: Grön, Rosa

Kopplat till kärlek och medkänsla. Hjärta, lungor, armar, ben, brässen körteln.

I balans - Objektivitet, accepternade och en känsla av enhet.

I obalans - Känslokall och depression.


Halschakra - Vishuddha

Beläget i halsen.

Färg: Blå

Kopplat till kommunikation, hals, strupe, mun, stämband och sköldkörteln.

I balans- kommunikation och förmåga till samspel.

I obalans - Självförnekelse och oförmåga att utrycka sig.


Tredje ögat - Ajna

Beläget mellan, strax ovanför ögonbrynen.

Färg: Indigo

Kopplat till Intiution, ögon och hypofysen.

I balans - Intiutuion och uppmärksamhet.

I obalans - verklighetsflykt.


Kronchakra - Sahasrara

Beläget på hjässan.

Färg: Violett

Kopplat till insikt och frid, centrala nervsystemet och hjärnbarken, samt tallkottkörteln.

I balans - Förståelse och kunskap

I obalans - Rigiditet och inskränkthet.


Auran - Kroppens elektromagnetiska fält

Omsluter den fysiska kroppen

Färg: Vit

Verkar som skydd för människan.

I balans - Känsla avbeskydd

I obalans - Oförmåga att skydda sig.Kristaller som passar bra att använda till Chakra


Vid chakrabalansering med hjälp av kristaller använder man sig av kristallernas vibrationer för att tona in varje chakra till sin vibration, och därför använder man olika kristaller beroende på vilket chakra kristallen ska balansera. Då varje chakra symboliseras av en färg som också har en viss vibration, använder man oftast kristaller som motsvarar färgen för det specifika chakrat. Ibland kan det dock vara så att en sten har en annan färg än chakrat, men fortfarande har chakrats speciella vibration. Det finns också kristaller som går bra att använda till fler än ett chakra. Nedan följer en lista med exempel på stenar som passar bra att använda för balansering av varje enskilt chakra.

Du kan lägga en sten/kristall på respektive chakra, eller använda dig av dem i vackra smycken.


Rotchakrat: hematit, granat, röd jaspis, svart turmalin, snöflingeobsidian, rökkvarts


Sakralchakrat: månsten, citrin, orange kalcit, karneol, bärnsten


Solar plexuschakrat: citrin, guldkalcit, gul jaspis, gul tigeröga


Hjärtchakrat: rosenkvarts, aventurin, malakit, grön turmalin


Halschakrat: blå kyanit, blå kalcedon, blå aragonit, blå topas


Pannchakrat: ametist, sodalit, lapis lazuli, sugilit


Kronchakrat: Kvarts, bergkristall, vit kalcit, selenit, ametist, kyanit


Hos Sabah kan du köpa både Chakrasmycken och Chakrastenar / Kristaller

Chakrameditation med kristaller


Vägledd meditation där dina chakran balanseras med kristaller.

Chakra kit stenar kristaller 290 kr

Choose Your Course and Make an Appointment

SABAH

Yoga med hälsoperspektiv


Internationellt cerifierad Yoga och Meditationslärare.

Medlem i SKY - Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund, och har genomgått en internationell utbildning utformad av Kundalini Research Institute – KRI.

Certifierad Breathwalkinstruktör.

Cerifierad Yinyoga / Mindfullness instruktör.

Certifierad Yoga Nidra instruktör.

Jag håller klasser  i yoga, breathwalk och meditationer  i Sverige och i Spanien.

Kontakt


Breviksvägen 101 - Tyresö Brevik

Stockholm - Sverige

mail: info@sabah.nu

Tel : +46 70 367 78 88

www.sabah.nu


Copyright @ sabah.nu